1. Návody
  2. Zdravie

Zdravie


Ošetrovanie člena rodiny

Ošetrovanie člena rodiny (OČR) je situácia, kedy rodič potrebuje venovať čas chorému dieťaťu či inému členovi rodiny. Zistite, kto má nárok na ošetrovné, ako požiadať o ošetrovné, a v ktorých prípadoch je potrebné kontaktovať pediatra.


Zmena zdravotnej poisťovne

Možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu (ZP) má každý z nás raz ročne, pričom o zmenu treba požiadať do 30. septembra. Prečítajte si, ako vybrať novú zdravotnú poisťovňu, ako pridať prihlášku do novej zdravotnej poisťovne a o ohlasení zmeny zamestnávateľovi.


Narodenie dieťaťa

Narodenie dieťaťa je pre každého výnimočným okamihom v živote. Pre matku, resp. rodičov, však vzniká niekoľko ohlasovacích povinností voči štátnym orgánom. Zistite, čo všetko je potrebné vybaviť pred a po narodení dieťaťa.


Úmrtie blízkej osoby

Úmrtie blízkej osoby je náročným okamihom v živote. Tu sa dozviete, aké kroky je potrebné uskutočniť v prípade úmrtia blízkej osoby, vrátane úradno-administratívnych povinností súvisiacich s oznámením úmrtia, vybavenia pohrebu a požiadania o finančné príspevky v závislosti od vzťahu k zosnulému.