Časté otázky

Je portál spoplatnený?

Nie. Používanie portálu je zdarma.

Čo je to ten e-government a elektronické služby štátu?

E-government chápeme ako využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) pri výkone verejnej moci. To znamená, že v procese komunikácie v rámci inštitúcií, medzi inštitúciami, medzi verejnou správou a občanmi, podnikateľským sektorom a administratívou sú používané moderné IKT, ktoré pomaly, ale iste nahrádzajú „papierový svet a papierové procesy“.

Elektronickými službami štátu myslíme služby pre občana, pri ktorých sú využívané IKT. To znamená, že je možné vybaviť ich online. Katalóg existujúcich elektronických služieb štátu nájdete na portáli ÚPVS.

Je tento projekt platený Georgom Sorosom?

Nie.

Tento projekt je financovaný z Active Citizens Fund Slovakia ako súčasť projektu Aj ty si Slovensko.Digital a z rozpočtu občianskeho združenia Slovensko.Digital, členských príspevkov firiem a finančných darov podporovateľov cez StartLab. V neposlednom rade sa na ňom podieľajú desiatky dobrovoľníkov z niektorých členských firiem Slovensko.Digital a širokej komunity (IT vývojári, autori návodov, testovači elektronických služieb, účastníci hackathonu).

Čo je vlastne to eID, o ktorom sa tu všade píše?

Občiansky preukaz s čipom. Návod ako získať elektronický občiansky preukaz a aktivovať si potrebné certifikáty nájdete tu.

Oficiálne informácie z webu ÚPVS.

Prevádzkuje portál Návody.Digital štátna inštitúcia?

Nie. Projekt Návody.Digital je iniciatívou občianskeho združenia Slovensko.Digital a nestojí za ním žiadna štátna inštitúcia.

Projekt vznikol a rozširuje sa za aktívnej účasti členských firiem Slovensko.Digital a komunity dobrovoľníkov.

Ako môžem používať portál Návody.Digital?

Na úvodnej stránke portálu si viete vybrať spomedzi životných situácií, ku ktorým máme spracované návody ako ich vybaviť online, príp. offline. Tieto návody sú spracované do jednotlivých krokov s podúlohami, ktoré si viete postupne odškrtávať. Návody obsahujú odkazy na elektronické služby štátu, ktoré je možné použiť. Slovensko.Digital nemôže spracovať vyčerpávajúci zoznam životných situácií a ich možných kombinácií, preto na portáli nájdete len základné variácie životných situácií.

Sú návody na tomto portáli k vybaveniu životných situácií právne záväzné?

Nie. Zverejnené návody k jednotlivým životným situáciám majú čisto informatívny charakter a boli vytvorené v dobrej viere ľuďmi, ktorí riešili dané životné situácie a vybavovali ich online. Slovensko.Digital nezodpovedá za žiadne škody spôsobené používaním portálu Návody.Digital.

Okrem užívateľskej skúsenosti je ďalším zdrojom k písaniu návodov portál www.slovensko.sk, ktorého správcom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI). Prevádzkovateľom ústredného portálu je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).
V prípade, ak nájdete v návodoch a na portáli chyby, prosím kontaktujte nás na navody@slovensko.digital .

Čo sú to „životné situácie“?

Životná situácia je pojem, ktorý používa štát pri označovaní situácií, ktorými si občan prechádza počas rôznych fáz života.

Životné situácie sú napr. narodenie dieťaťa, sobáš, kúpa nehnuteľnosti a pod. V rámci riešenia životných situácií vstupuje občan do komunikácie a úradného styku so štátom. Vybavovanie životných situácii môže prebiehať osobne, alebo vo forme využitia existujúcich elektronických služieb štátu (eGovernment).

Čo je portál Návody.Digital?

Návody.Digital sú komunitným projektom občianskeho združenia Slovensko.Digital.

Vznikli za účelom poskytovania jednoduchých a jasných návodov na vybavenie úradných záležitostí.