1. Návody
  2. Bývanie

Bývanie


Spojené voľby 2022

Informácie k spojeným voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľbám do orgánov samosprávnych krajov.


Výstavba rodinného domu

Výstavba rodinného domu je dlhodobá záležitosť. Výstavba rodinného domu má 3 fázy: územné konanie, stavebné konanie a kolaudačné konanie. V tomto návode nájdete informácie o potrebných úkonoch a žiadostiach pri stavbe rodinného domu.


Kúpa bytu

Po kúpe bytu je potrebné spraviť niekoľko krokov, aby ste sa mohli naozaj zabývať. Tento návod platí bez ohľadu na to, či kupujete novú nehnuteľnosť priamo od developera alebo staršiu od predchádzajúceho majiteľa. Dozviete sa tu, kedy sa stanete majiteľom a čo všetko ešte potom potrebujete vybaviť.


Zmena trvalého bydliska

Zistite, čo treba vybaviť na zmenu trvalého pobytu. V článku nájdete informácie o hlásení zmeny trvalého pobytu, o podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu a úkonoch po vydaní nového občianskeho preukazu.