1. Návody
  2. Podnikanie

Podnikanie


Elektronické daňové priznanie (za rok 2023)

Podrobné informácie o elektronickom podaní daňového priznania za rok 2023. V článku nájdete postup krok po kroku ako podať daňové priznanie a zaplatiť daň za rok 2023.


Odklad daňového priznania (za rok 2023)

Podrobný návod a aplikácia na odklad daňového priznania, ak si podávate daňové priznanie sami.


Elektronická komunikácia so štátom

Elektronická komunikácia so štátom má mnohé výhody, v praxi to však nemusí byť vždy jednoduché. Tento návod popisuje základné praktické rady pre komunikáciu so štátom.


Podpisovanie elektronických dokumentov

Praktické rady pre využívanie podpisov vytvorených pomocou občianskeho preukazu s čipom.


Žiadosť o kópiu listiny v zbierke listín obchodného registra

Aplikácia umožňujúca podať žiadosť o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zákonom ustanovených listín obchodného registra na pár klikov.


Ukončenie živnosti

Návod pre živnostníkov, ktorí sa rozhodli zrušiť niektoré alebo všetky predmety živnostenského podnikania.


Odklad daňového priznania 2022

Podrobný návod a aplikácia na odklad daňového priznania, ak si podávate daňové priznanie sami.


Poukázanie 2% z dane

Podrobný návod na poukázanie 2% (3%) z daní pre zamestnancov, za ktorých daňové priznanie podáva zamestnávateľ. V článku nájdete informácie o postupe a podaní tlačiva.


Oznámenie bankových účtov platiteľov DPH

Povinnosť oznámiť bankové účty slúžiace na príjem platieb sa týka všetkých platiteľov DPH. V ďalších krokoch tohto návodu Vás prevedieme postupom oznámenia bankového účtu finančnej správe.


Skončenie pracovného pomeru

Pri skončení pracovného pomeru sa síce vaše cesty so zamestnávateľom rozchádzajú, je však potrebné spolu komunikovať naďalej a splniť niekoľko povinností voči štátnym inštitúciám. V tomto návode sme pre vás pripravili prehľad povinností a možností, ktoré máte pri skončení pracovného pomeru.


Zamestnanie prvého zamestnanca vo firme

Ak podnikáte ako s.r.o. alebo živnostník a plánujete zamestnávať zamestnancov, pred nástupom prvého z nich musíte splniť niekoľko povinností voči úradom. V tomto návode nájdete informácie o ohlasovacích povinnostiach voči úradom.


Aktivácia eID a elektronickej schránky

Na to, aby ste vedeli komunikovať so štátom elektronicky a vybavovať Vaše životné situácie online, je potrebné mať aktivovaný občiansky preukaz s elektronickým čipom. Prečítajte si návod ako vyžiadať všetky potrebné certifikáty, ako si nainštalovať a spustiť potrebné aplikácie a ako aktivovať e-schránku.


Poukázanie 2% z dane (ak si podávate daňové priznanie sami)

Návod ako poukázať 2% alebo 3% z dane.


Registrácia eKasy

Povinnosť používať registračnú pokladnicu sa vzťahuje na na niektorých podnikateľov. Prečítajte si informácie o povinnosti používania elektronických registračných pokladníc, o postupe pri registrácii eKasa a ďalšie potrebné úkony k prevádzkovaniu elektronickej registračnej pokladnice.


Zápis do jednotného registra MNO

Všetky mimovládne organizácie, ktoré vznikli pred 1.1.2019, majú povinnosť oznámiť údaje pre zápis do registra. V článku nájdete informácie o potrebných úkonoch pri príprave a odoslaní oznámenia.


Prihlásenie konečného užívateľa výhod

Povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod do obchodného registra vyplýva zo zákona o obchodnom registri. Zápis je možné vykonať elektronicky alebo písomne. Týmto procesom Vás prevedieme v ďalších krokoch, ktoré nájdete v článku.


Založenie s.r.o.

Kompletný postup pri zakladaní s.r.o. v piatich krokoch. V návode nájdete informácie o postupoch, potrebných dokumentoch a tlačivách na založenie s.r.o..


Založenie živnosti

Zistite, čo treba vybaviť na živnosti. Kompletný postup pri zakladaní živnosti v troch krokoch. V článku nájdete informácie o založení bankového účtu, ohlasení živnosti a registrácii k DPH.