1. Návody
  2. Rodina a vzťahy

Rodina a vzťahy


Ošetrovanie člena rodiny

Ošetrovanie člena rodiny (OČR) je situácia, kedy rodič potrebuje venovať čas chorému dieťaťu či inému členovi rodiny. Zistite, kto má nárok na ošetrovné, ako požiadať o ošetrovné, a v ktorých prípadoch je potrebné kontaktovať pediatra.


Narodenie dieťaťa

Narodenie dieťaťa je pre každého výnimočným okamihom v živote. Pre matku, resp. rodičov, však vzniká niekoľko ohlasovacích povinností voči štátnym orgánom. Zistite, čo všetko je potrebné vybaviť pred a po narodení dieťaťa.


Úmrtie blízkej osoby

Úmrtie blízkej osoby je náročným okamihom v živote. Tu sa dozviete, aké kroky je potrebné uskutočniť v prípade úmrtia blízkej osoby, vrátane úradno-administratívnych povinností súvisiacich s oznámením úmrtia, vybavenia pohrebu a požiadania o finančné príspevky v závislosti od vzťahu k zosnulému.


Svadba

Manželský zväzok sa uzatvára slobodným rozhodnutím dvoch ľudí a to formou cirkevného alebo civilného svadobného obradu. V článku nájdete podrobné informácie o žiadosti o uzavretí manželstva, sobášnom liste a výmene dokladov pri zmene mena.