1. Návody
  2. Doprava

Doprava


Prihlásenie k dani z motorového vozidla

Využívate motorové vozidlo na podnikanie? Dávate si do svojho účtovníctva výdavky spojené s vozidlom? Ak ste si na tieto otázky odpovedali kladne, ste povinní podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. V článku nájdete informácie o vyplnení, podaní tlačiva a zaplatení daní.


Prepis vozidla - nový majiteľ

Kúpili ste, alebo chcete na seba prepísať vozidlo od predošlého majiteľa? Zistite, čo musíte urobiť ako nový majiteľ motorového vozidla. Tento návod sa vzťahuje na vozidlá prepisované na fyzické osoby a vozidlá predávané na Slovensku.


Prepis vozidla - predošlý majiteľ

Predávate alebo riešite prepis motorového vozidla na nového majiteľa? Zistite, čo musíte urobiť ako predošlý majiteľ motorového vozidla. Tento návod sa vzťahuje na vozidlá prepisované na fyzické osoby a vozidlá predávané na Slovensku.