1. Návody
  2. Občan a štát

Občan a štát


Parlamentné voľby 2023

Predčasné parlamentné voľby sa budú konať 30.9.2023. Hlasovať sa bude dať aj mimo trvalého bydliska alebo poštou, treba o to však vopred požiadať.


Podpisovanie elektronických dokumentov

Praktické rady pre využívanie podpisov vytvorených pomocou občianskeho preukazu s čipom.


Referendum 2023

Referendum na Slovensku sa uskutoční 21. januára 2023. Je možné hlasovať na základe hlasovacieho preukazu, alebo poštou zo zahraničia, treba o to však vopred požiadať.


Elektronická komunikácia so štátom

Elektronická komunikácia so štátom má mnohé výhody, v praxi to však nemusí byť vždy jednoduché. Tento návod popisuje základné praktické rady pre komunikáciu so štátom.


Spojené voľby 2022

Informácie k spojeným voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľbám do orgánov samosprávnych krajov.


Aktivácia eID a elektronickej schránky

Na to, aby ste vedeli komunikovať so štátom elektronicky a vybavovať Vaše životné situácie online, je potrebné mať aktivovaný občiansky preukaz s elektronickým čipom. Prečítajte si návod ako vyžiadať všetky potrebné certifikáty, ako si nainštalovať a spustiť potrebné aplikácie a ako aktivovať e-schránku.


Strata dokladov

Strata dokladov je nepríjemná životná udalosť. V článku nájdete podrobný postup ako nahlásiť stratu a ako požiadať o vystavenie nového občianskeho preukazu, cestovného dokladu, vodičského preukazu, platobných kariet a iných dokladov.


Zápis do jednotného registra MNO

Všetky mimovládne organizácie, ktoré vznikli pred 1.1.2019, majú povinnosť oznámiť údaje pre zápis do registra. V článku nájdete informácie o potrebných úkonoch pri príprave a odoslaní oznámenia.


Zmena trvalého bydliska

Zistite, čo treba vybaviť na zmenu trvalého pobytu. V článku nájdete informácie o hlásení zmeny trvalého pobytu, o podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu a úkonoch po vydaní nového občianskeho preukazu.


Založenie živnosti

Zistite, čo treba vybaviť na živnosti. Kompletný postup pri zakladaní živnosti v troch krokoch. V článku nájdete informácie o založení bankového účtu, ohlasení živnosti a registrácii k DPH.